Prikėlė dainiai praeitį ir garsą,
Ir tu prisiminei, kas tu buvai,
Kad žygius išdidžius ir pasakišką narsą
Įrašė amžiuosna tėvų tėvai,
(...)
Tau praeitis parodė laisvėn taką,
Ir tu sutrupinai sunkias grandis,
Nors po prastu rūbu nustojo plakus
Ne vieno karžygio narsi širdis.

Tai – posmai iš eilėraščio „Lietuvai“, kurio autorius – Bronius Krivickas. Mokytojas, poetas, partizanas, laisvos Lietuvos pilietis, 1952 m. žuvęs kovoje už savo šalies ir tautos laisvę. Posmai skirti Lietuvos valstybei ir jos atgimimui 1918-ųjų Vasario 16-ąją. Posmai, ir šiandien skambantys gyvai ir savo dvasia tiesiantys tiltą tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios, kurią ginant taip pat „po prastu rūbu nustojo plakus ne vieno karžygio širdis“.
Vasario 16-osios Lietuva švenčia savo šimtmetį. Ir, turbūt neklystume sakydami, savo didįjį istorinį laimėjimą. Penkiasdešimt metų, lygiai pusę naujosios istorijos tarpsnio, Lietuvai teko praleisti nelaisvėje – keičiantis okupantams, žūstant ištikimiausiems tautos sūnums, Lietuvos Respublikos kūrėjams priverstinai paliekant savo šalį, likusiems tėvynėje išgyvenant tremtį, nužmoginimą, prievartą... Nuoskaudų ir priekaištų lemčiai bei istorijai sąrašas galėtų būti labai ilgas, tačiau yra kita, šviesesnė ir svarbesnė istorijos pusė: mes atlaikėme. Atsilaikė Vasario 16-osios Lietuva – idealistų savanorių ir idealistų politikų pastangomis, ūkininkų ir mokytojų darbu, nepakartojama tautine kultūra, miestų ir kaimų pažanga. Ir atsilaikė Kovo 11-osios Lietuva – perėjusi ekonomines ir politines blokadas, kruviną Sausio 13-osios krikštą, daugybę problemų ir sunkumų.
Todėl šiandien esame laisvi - laisva valstybė, laisva tauta, laisvi žmonės. Bet pirmiausiai – laisva mūsų dvasia. Neprivalanti meluoti, neprivalanti prisitaikyti, kad išgyventų, neprivalanti žemintis, užsimerkti ir tylėti, kai žeminamas kitas. Esame laisvi savo dabarties ir ateities kūrybai. Esame laisvi tautinei ir žmogiškai vienybei. Esame laisvi gyventi pagal sąžinę, pagal krikščioniškąsias ir bendražmogiškasis vertybes. Nežinia, ar Vasario 16-osios Akto signatarai apie laisvę mąstė būtent tokiomis kategorijomis, tačiau jų siekiai ir drąsa, jų pasiryžimas ginti savo idealus ir kurti Lietuvą – iš tos pačios dvasios.
Šios dvasios, lydinčios Lietuvą jau šimtą metų, šviesoje sveikinu savo tautą, savo valstybę ir kiekvieną iš Jūsų! Pirmasis modernios Lietuvos šimtmetis parodė, kad tikėjimas ir pasitikėjimas padeda atlaikyti didžiausius išbandymus, padeda atrasti grožį ir išmintį, padeda, neprarandant individualumo, būti oria ir vieninga bendruomene, oria ir vieninga tauta ir valstybe. Todėl telydi mus visus tikėjimas – savimi, šalia esančiu žmogumi ir savo Lietuva!
Su 100-uoju gimtadieniu Tave, tėvyne Lietuva! Su 100-uoju tėvynės gimtadieniu visus Lietuvos žmones!
2018 vasario 15
Sausio 11 d., ketvirtadienį, 11 val. Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) bus pristatyta nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ darbų paroda.
Parodą atvers ir geriausių darbų autorius apdovanos Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, sveikinimo žodį tars Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius, Vilniaus dailės akademijos Piešimo katedros profesorius Jonas Kazlauskas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė, koncertuos Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos mokytojai.
Laisvės kovų gynėjų dienai skirto konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras – pasiūlė 7–18 metų vaikams, jaunuoliams ir jų mokytojams apmąstyti praeities ir dabarties sąsajas, Tėvynės meilę, atsakomybę už savo tautą ir valstybę, tautinę savigarbą ir surasti individualią požiūrio išraišką liejant akvarelę, tapant, naudojant grafinės raiškos priemones ar mišrią techniką.
Konkurse dalyvavo bendrojo ugdymo, specializuotų meno mokyklų mokiniai, vaikų globos namų, dailės būrelių, studijų ugdytiniai, specialiųjų poreikių turintis jaunimas iš įvairių Lietuvos vietovių: Šilalės, Šilutės, Zarasų, Kretingos rajono, Kuršėnų, Plungės, Radviliškio, Trakų, Vilniaus, Kauno, kitų miestų ir miestelių. Iš viso gauti 668 darbai, kurie buvo įvertinti trijose amžiaus grupėse: I amžiaus grupė (7–10 metų), II amžiaus grupė (11–14 metų) ir III amžiaus grupė (15–18 metų), kiekvienoje jų išrinkti 5 laureatai ir 15 įspūdingiausių kūrinių.
Parodoje eksponuojami darbai – galimybė susipažinti su tuo, kaip moksleiviai suvokia Laisvę, kokią vietą jų gyvenimuose užima Lietuvos laisvės kovų istorijos pažinimas, kaip jaunoji karta suvokia savo pilietinius uždavinius. Kartu tai proga pamatyti, kokius ženklus, simbolius mokiniai sieja su laisva valstybe.
Konkurso organizatorių teigimu, visų amžiaus grupių dalyvių kūrinius vienija pagrindinis motyvas – Lietuvos trispalvė. Ji, perteikta daugybe skirtingų būdų, puikiai atspindi pagrindinį parodos tikslą – parodyti, kaip įvairiapusiškai mokiniai supranta teiginį „Mes užaugome laisvi“, atskleidžia minčių, emocijų, asociacijų panoramą ir pristato Laisvės sąvoką taip, kaip tik vaikai geba: atvirai, aštriai, sudėtingai, džiaugsmingai.
Ekspozicija Seimo Jungiamojoje galerijoje veiks iki sausio 22 d.
2018 sausio 09
Eilinis pilietis žiūri į Seimą ir nepaliauja stebėjęsis - kaip gali būti, kad šitaip nesiskaitoma su jo išrinkta valdžia - štai pavasarį į Seimo rezoliuciją Vyriausybė numoja ranka, štai rudenį mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomos Lietuvos radijo ir televizijos taryba ignoruoja Seimo paklausimus dėl biudžeto lėšų panaudojimo. Kaip tai įmanoma? Kaip tai pavadinti, kas tai yra? Anarchija? Chaosas? Ar tiesiog begalvė valstybė? Seimo pirmininko pavaduotoja Irena DEGUTIENĖ, jau šeštą kadenciją besidarbuojanti parlamente, mano, kad iš tiesų Seimas jam pavaldžių institucijų kontrolės atžvilgiu yra silpnokas.
2018 sausio 02
Brangieji,

Tenušvinta Kristaus gimimo šventė Lietuvai ir kiekvienam Jos žmogui Tikėjimu, Meile ir Viltimi, tesuteikia visiems mums išminties ir dvasios jėgos, tesustiprina kiekvieno iš mūsų gyvenimą!
Būkime nuoširdūs, džiaugdamiesi mums Dievo ir lemties skirtu laiku. Būkime dvasiškai stiprūs, pakeldami mums skirtus išbandymus. O svarbiausia – būkime dėkingi už žmones, kuriuos mums tenka sutikti, pažinti, bendrauti, mylėti!
Būkite laimingi, sulaukę Šventų Kalėdų, būkite laimingi ateinančiais Naujaisiais metais!

Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja
2017 gruodžio 27
Gruodžio 15 d., penktadienį, 11 val. Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) bus pristatyta tarptautinio mokinių konkurso „Kalėdinis atvirukas“ darbų paroda.

Parodą atvers ir geriausių darbų autorius apdovanos Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, sveikinimo žodį tars Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius, konkurso vertinimo komisijos pirmininkas, Vilniaus dailės akademijos Piešimo katedros dėstytojas doc. Gediminas Žuklys, koncertuos Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviai.

Konkurso organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras – sulaukė kūrinių iš Lietuvos, Ispanijos, Argentinos, Kroatijos, Ukrainos, Baltarusijos. Konkurse dalyvavo ir bendrojo ugdymo, ir specializuotų meno mokyklų mokiniai, ir įvairių vaikų globos namų dailės būrelių, studijų ugdytiniai, specialiųjų poreikių turintys vaikai bei jaunuoliai. Iš viso buvo gautos 1498 originalios šventinės miniatiūros, sukurtos įvairiomis atlikimo technikomis: akvarele, guašu, grafinės raiškos priemonėmis ir mišria technika. Atvirukai buvo įvertinti trijose amžiaus grupėse: I amžiaus grupė (7–10 metų), II amžiaus grupė (11–14 metų) ir III amžiaus grupė (15–18 metų).

Ieškant pačių šauniausių dalyvių, vertintas ne tik techninis atlikimas, bet ir mąstymo originalumas, savita kalėdinės tematikos traktuotė. Darbų vertinimo komisijos atrinkti 22 darbų autoriai bus apdovanoti laureatų diplomais ir dovanomis, o parodoje eksponuojamas gražiausias 81-as 59 autorių atvirukas.

Ekspozicija Seimo Jungiamojoje galerijoje veiks iki gruodžio 29 d.
2017 gruodžio 14
Naujienų archyvas
 

Akimirkos

XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.

2016-01-13 Sausio 13-osios minėjimai Vilniaus mokyklose

2016-06-14 Gedulo ir vilties diena

Kalbėkimės
Dienotvarkė
Vasaris
PATKPŠS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
© 2018. Visos teisės saugomos